Je komt in de schuldhulpverlening terecht, wat gebeurt er?

Als er in jouw privé of zakelijke financiën schulden zijn ontstaan is schuldhulpverlening een fijne oplossing. De schuldhulpverlening biedt advies en ondersteuning in het herstellen van deze schulden en problemen. Allereerst wordt er gezamenlijk gezorgd voor het op orde brengen van de situatie en de financiën. Vaak wordt er niet goed ingeschat hoe groot het probleem is, omdat er geen duidelijk overzicht is van de schulden die gemaakt zijn. Oxyz helpt jou graag met het op een rijtje krijgen van alle schulden. Vanuit het analyseren en het op een rijtje krijgen van deze schulden kan er gezamenlijk een plan gemaakt worden om de schulden af te lossen. Dit kan op het minnelijke traject, een vrijwillig traject om de schulden te kunnen aflossen.

Jouw schuldhulpverlener staat altijd voor jou klaar

Het belangrijkste aspect van schuldhulpverlening is dat jij er vanaf nu niet meer alleen voor staat. Jouw schuldhulpverlener staat altijd voor jou klaar en is er om jou te begeleiden in deze moeilijke periode. Daarnaast wordt er uiteindelijk een concreet plan opgesteld samen met jouw adviseur. It plan zal zorgen voor continuïteit en houvast. In de beginfase van de schuldhulpverlening is het vergaren van informatie vooral belangrijk. Dit geldt niet alleen voor de adviseur maar ook voor de schuldenaar. Niet altijd is er een duidelijk overzicht met betrekking tot de schulden. Het doel van de beginfase is om alles op een rijtje te krijgen en zo een overzichtelijke situatie te creëren. Zonder een overzichtelijke situatie is het voor alle partijen moeilijk om een beslissing te maken. In de schuldhulpverlening worden twee groepen gescheiden. De ondernemers en de particulieren die kampen met schulden. Voor beiden groepen is het traject ongeveer gelijk maar zijn er een aantal stappen anders.

Bij zowel particulieren als ondernemers zijn er twee trajecten die gevolgd kunnen worden. Het minnelijke (vrijwillige) traject of het wettelijke (WSNP) traject. Als er na het minnelijk traject geen akkoord gevonden kan worden met de schuldeisers zal er een wettelijk traject gestart worden. Hierbij komt er een rechter bij te pas die het betalingsvoorstel zal accepteren of weigeren. Bij het wettelijke traject zijn er strengere verplichten dan bij het minnelijke traject. Oxyz streeft naar het beste resultaat voor alle partijen die betrokken zijn en met name voor jou, de schuldenaar. Per situatie en schuld verschilt het van welk traject gebruik gemaakt dient te worden.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Een schuld die veroorzaakt is door een bedrijf is voor ondernemers een reden om in de schuldhulpverlening terecht te komen. Als ondernemer die een bedrijf is gestart uit passie en liefde voor het vak is dat vaak een nachtmerrie. Door in contact te komen met een schuldhulpverlener zal er gezamenlijk worden gezocht naar een realistische en passende oplossing. Iedere ondernemer wil het liefst zijn/haar bedrijf levend houden en daar zal Oxyz ook alles aan doen. Toch is het niet altijd mogelijk om een bedrijf een doorstart te laten maken en zal een bedrijf beëindigd moeten worden. In beiden gevallen zal er natuurlijk goed overlegt en besproken worden wat de beste opties zijn en wat realistisch is. Een adviseur hebben die altijd voor jou en jouw bedrijf klaar staat tijdens deze moeilijke periode is fijn. Oxyz zal die zekerheid en steun bieden als jij met jouw bedrijf de schuldhulpverlening in moet. Er wordt gedacht in mogelijkheden en niet in problemen, het doel is om uiteindelijk een passende oplossing te vinden voor alle partijen die te maken hebben met de schulden van jouw bedrijf. En zo de rust in jouw bedrijf weer te laten wederkeren.

Schuldhulpverlening voor particulieren

Voor particulieren is het soms moeilijk om zelfstandig een schuld af te lossen en goede berekeningen en afwegingen te maken. Met een adviseur van Oxyz kun jij rekenen op steun en gemeende hulp. Jouw adviseur zal allereerst samen met jou een goed overzicht maken van de schulden en de mogelijkheden. Bij particulieren schulden is er geen sprake van een doorstart of het beëindigen van een bedrijf, maar is het nodig om de schulden zo snel mogelijk af te lossen. Daarom wordt er na het analyseren van de schulden een afloscapaciteit vastgesteld. De afloscapaciteit wordt berekend aan de hand van de volgende som: jouw netto inkomen – jouw VTLB = afloscapaciteit.

Het vrij te laten bedrag (VTLB) is het minimale bedrag dat nodig is om te leven. De afloscapaciteit wordt berekend en er wordt een plan gemaakt om de schulden aan de hand van de afloscapaciteit af te lossen. Jouw adviseur zal dit plan voorleggen aan de schuldeisers. Vervolgens kan er uit verschillende manieren van aflossen gekozen worden: schuldbemiddeling en schuldsanering. Schuldbemiddeling is de methode waarbij er maandelijks de afloscapaciteit wordt gereserveerd en één keer per jaar wordt uitgekeerd naar alle schuldeisers. Het percentage dat is aangeboden aan de schuldeisers kan veranderen door verandering in de situatie bijvoorbeeld het krijgen van werk. Schuldsanering houdt in dat de gemeentelijke bank een saneringskrediet verstrekt. De schuldeisers krijgen dan het gehele bedrag per direct uitgekeerd en de schuld wordt in dit geval afgelost aan de gemeentelijke bank. Als het voorstel door de schuldeisers wordt afgewezen dan zal het wettelijke traject moeten gevolgd.

Wat kan Oxyz voor jou betekenen?

Oxyz staat klaar voor zowel ondernemers als particulieren met schulden. In beiden gevallen kunnen wij jou voorzien van schuldhulpverlening. Het belangrijkste is om eerst persoonlijk kennis te maken met jou als schuldenaar. Voor Oxyz staat persoonlijkheid hoog in het vaandel en daarom beginnen wij altijd met een persoonlijke kennismaking. Het is een belangrijk moment omdat vanaf dat moment het traject begint op weg naar een positieve toekomst. Oxyz adviseert niet alleen op het gebied van de schulden en het aflossen maar is ook een klankbord en steunpilaar in deze moeilijke periode. De adviseurs zullen altijd voor jou klaar staan. Voor alle soorten schuldhulpverlening staat Oxyz voor jou klaar. Herken jij je in deze schulden en problemen? Twijfel daarom niet langer en neem contact op en begin aan het verbeteren van jouw toekomst. Vanaf het moment van jouw aanmelding is het ons doel om een goede en realistische oplossing te vinden. Jij zult er vanaf nu niet meer alleen voor staan.