Het belang van de juiste uitrusting op de werkvloer

Veel mensen hebben een kantoorbaan en kunnen daarom met slechts een laptop al 99% van hun taken uitvoeren. Toch zijn er ook een heleboel andere werkzaamheden waarbij dit minder vanzelfsprekend is. Denk bijvoorbeeld aan de bouw of de industriële sectoren. Hier is er een groot belang bij veilig werken. De risico’s zijn er immers aanzienlijk groter dan in een kantoor en een ongeluk zit altijd in een klein hoekje. We vertellen je daarom graag wat meer over verschillende soorten uitrusting die belangrijk zijn om veilig te werken.

Explosieveiligheid

Sommige omgevingen hebben een extra groot risico op ontploffingen of spontane ontbrandingen. Denk bijvoorbeeld aan productieprocessen in de petrochemie of plaatsen waar met verschillende gassen wordt gewerkt. Om de risico’s zoveel mogelijk in te perken worden zoveel mogelijk oorzaken van ontploffingen weggenomen. Denk aan het veilig opslaan van gassen, maar ook het vermijden van mogelijke ontstekingsbronnen. In reguliere portofoons zitten bijvoorbeeld circuits die gebruik maken van elektriciteit. Dit zit in het apparaat, maar toch kunnen de minuscule vonkjes die bij het gebruik van de portofoon vrijkomen eventueel een explosie veroorzaken.  Atex portofoons zijn speciaal gemaakt om dit te voorkomen. Deze hebben gesloten circuits waar dus geen vonkjes vrijkomen, waardoor de portofoons veilig gebruikt kunnen worden op plekken met explosiegevaar!

PBM

Een ander voorbeeld zijn de PBM, wat staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan de helm, schoenen met verstevigde neuzen, maar ook gehoorbescherming en brillen. Sommigen vinden deze middelen ietwat overdreven, maar in de praktijk hebben ze al erg vaak voorkomen dat iemand blijvend letsel overhield aan een kleine misser die grote gevolgen had kunnen hebben. In het verleden zijn veel mensen tenen of ogen verloren omdat zij hun PBM niet droegen, dus het is ontzettend belangrijk dat je hier niet bij gaat horen!